Counseling


Wat is Counseling?


Counseling is een vorm van psychosociale hulpverlening die ingezet kan worden wanneer je door omstandigheden vastloopt of het "even niet meer weet."

 

Een counselor ziet ieder mens als een uniek en bijzonder individu die recht heeft op een persoonlijke benadering. De meerwaarde van counseling zit onder meer in:

 

• De vertrouwensband tussen de counselor en de cliënt die in één op één gesprekken ontstaat.

• De gestructureerde methodiek die ik gebruik om goed te luisteren.

• De korte termijn waarop resultaten geboekt kunnen worden die een lange termijn uitwerking hebben.

• Het open en non confronterende karakter van counseling, waardoor in een veilige sfeer gewerkt wordt.

• De empathische benadering die ik hanteer, naast de noodzakelijk professionele afstand.

• De holistische aanpak.

 

Wanneer Counseling?

Counseling kun je inzetten op het moment dat je daar behoefte aan hebt.

De redenen kunnen verschillend zijn.

Te denken valt bijvoorbeeld aan :

 • Burn-out/overspannenheid,

• Relatieproblemen,

• Conflicten op de werkvloer,

• Gezinsproblematiek,

• Verlies of ziekte van een dierbare,

• Teveel stress,

• Geen beslissingen durven nemen,

• Verlegenheid,

•Angsten,

• Opbouw zelfvertrouwen,

•Terugkerende thema's

 

 bel of app 06-41242147 of email

https://www.vind-een-therapeut.nl/