Coaching


Wat is Coaching?


Bij coaching gaat het over jouw concrete situatie, je vragen, feitelijke doelen en resultaten.


Coachen is in eerste instantie heel resultaatgericht: waar sta je nu, wat wil je bereiken en wat is daarvoor nodig? Het toewerken naar het beoogde resultaat is iets wat we gezamenlijk doen. Jij bepaalt zelf wat dat resultaat is. Mijn uitgangspunt is dat je goed in staat bent verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen keuzes en dat het (her)ontdekken van je sterke kanten een effectieve manier is om later te gaan werken aan kwaliteiten die wat meer ontwikkeld mogen worden.


Wat doet een coach?

Een coach stelt voornamelijk vragen, luistert en reflecteert. Goede coaches stellen ook die vragen die anderen niet durven of vergeten te stellen. Het idee daarachter is dat het verkregen eigen inzicht en de eigen ervaring veel meer impact hebben op het dagelijkse gedrag, dan wat ik of iemand anders zegt of adviseert..


Met Coaching verwerf je sneller, systematischer en bewuster nieuwe inzichten en gedragingen.

Coaching zet je direct in beweging en zorgt voor concreet waarneembaar handelen. Coaching is wat anders dan therapie. Het gaat namelijk niet om het overwinnen van (psychische) problemen, maar om het realiseren van jouw doelen.


Voor wie is coaching geschikt?


Coaching is in principe geschikt voor iedereen die 'iets' wil realiseren en merkt dat dit op eigen kracht niet goed of snel genoeg gaat.


Door middel van coaching kun je:

• contact maken met je eigen passie;

• bewuster keuzes maken;

• inzicht krijgen in belangrijke persoonlijke belemmeringen;

• gaan werken aan persoonlijke uitdagingen;

• beter zelfstandig een actieplan opstellen om wensen te realiseren.


06-41242147 of email